Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : Bolest a možnosti její kontroly

Autoři: Pavel Ševčík a kolektiv autorů
Nakladatelství: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
Město: Brno
Rok vydání: 1994
Počet stran: 236
ISBN: 80-7013-171-3
cena : kniha není běžně v prodeji, pouze knihovny
Anotace

„Bolest je zvláštní druh citlivosti, odlišný od ostatních smyslových modalit (hmatu, vnímání tepla, chladu apod.). Bolest nelze slovy popsat tak, aby si o ní mohl udělat představu člověk, který ji nepocítil. Je to subjektivní vjem...“ (citace z úvodu knihy)


Naše recenze

Publikace není zaměřená pouze na bolest hlavy, ale i tak je velmi cenná pro přínos k této tématice. Kniha je určena především pro zdravotní sestry, které se zabývají léčbou bolesti, dále je také určena studentům lékařské fakulty, ale ocení ji i odborní lékaři. Publikace se nejdříve zabývá terminologií bolesti. Dále se pak zaměřuje na její teorie, organizaci léčby bolesti, nezapomíná ani na psychologické aspekty v léčbě bolesti a popisuje i bolest z pohledu psychiatra. Další kapitoly jsou zaměřené na vyšetření nemocného, na úlohu sestry při léčbě chronické bolesti, na farmakoterapii, místní anestetika, diagnostické nervové blokády, epidurální blokády, stimulační techniky v tlumení akutní a chronické bolesti a analgetické působení akupunktury. Speciální část této knihy se podrobněji zaměřuje na bolest hlavy, bolest v obličeji, bolesti vycházející z pohybové soustavy, ale i na periferní neuralgii a neuropatii, herpes zoster, reflexní sympatickou distrofii a kausalgii, na léčbu bolesti u onkologických nemocí a na analgezii v přednemocniční péči a traumatologii. Monografie je dobře strukturovaná a přehledná. Na jejím konci najdete několik příloh, které dokreslí informace o tématice bolesti.

TIP : Jak se zbavit strií a pomerančové kůže? Celulitida a její odstranění

název knihy : Cviky na vaši bolest: Rychlá a účinná úleva

Autor: Kamil Ramík
Nakladatelství: Grada Publishing
Město: Praha
Rok vydání: 2008
Počet stran: 96
ISBN: 978-80-247-2391-4
cena : 149 Kč
Anotace

Bolí vás záda z věčného sezení u počítače nebo stání v práci? Máte bolesti po úrazu či natažené svaly z cvičení, bolesti hlavy, krku, páteře, nohou, ramen apod.? Nezoufejte a spolu s námi si zacvičte pod dozorem renomovaného českého autora a zároveň rehabilitačního a sportovního lékaře MUDr. Kamila Ramíka.


Naše recenze

Publikace se nezaměřuje pouze na bolesti hlavy, ale celkově na různé bolesti a cviky proti nim. Na začátku knihy je úvod pro rehabilitační pracovníky a další kapitoly jsou už zaměřené na konkrétní bolesti. U každé je několik cviků, které jsou přehledně popsané a doplněné obrázky. Dozvíte se, na jaké konkrétní cviky se zaměřit, máte-li bolesti hlavy, krční páteře, hrudní páteře, bederní páteře, kostrče, třísel, kyčlí, kolenou, nohou od kolena dolů, pat, plosek nohou, patních ostruh. Dále tu jsou cviky na akutní a chronické bolesti ramena při zátěžových i pozátěžových stavech, na bolesti lokte, zápěstí a celé ruky. Předposlední kapitola je zaměřená na ergonomii. Dozvíte se víc o práci s počítačem, práci v předklonu, zvedání břemen, o pohybu, práci a sportu všeobecně a také o spánku. V poslední kapitole jsou popsány nevhodné cviky při bolestech v zádech. Kniha obsahuje velké množství černobílých fotografií, které ukazují jednotlivé cviky, takže budete mít názornou pomůcku, která vám při cvičení určitě pomůže. Publikace je také psaná čtivě a je přehledná. U každého cviku je popsaná jeho poloha, cvičení, cíl, chyby, opakování, frekvence a efekt konkrétního cviku. Kniha je dobrým návodem jak se zbavovat bolesti a ulevovat jednotlivým částem těla.

název knihy : Chronické bolesti - úspěšná léčba

Autor: Günter Gerhardt
Nakladatelství: Ivo Železný
Město: Praha
Rok vydání: 1999
Počet stran: 104
ISBN: 80-240-2148-X
cena : není již běžně v prodeji, pouze v knihovnách
Anotace

Trvalé bolesti mohou postiženého zatěžovat a unavovat mnohem víc než vlastní nemoc. Své by o tom mohli vyprávět například pacienti s revmatickými chorobami nebo nádorem, ale týká se to i lidí s bolestmi zad, žaludku, osteoporózou nebo natolik rozšířenou chorobou jako je migréna. Tito lidé mívají někdy mylný dojem, že od bolesti jim není pomoci, a cítí se proto se svým trápením opuštěni a nepochopeni.


Naše recenze

Kniha není zaměřená pouze na bolest hlavy, ale na bolest všeobecně. V úvodu se dozvíte o nemoci zvané „bolest“ a o tom, že jí nemusíte trpět. Lze se ji účinně zbavovat. Dále autor seznamuje s tím, že bolest není jen fyziologický problém. Informuje čtenáře o individuálním pocitu z bolesti a celkově bolest analyzuje. Poté se seznámíte s různými možnostmi léčby. Další kapitoly jsou věnované bolestem hlavy a migrénami, revmatismu, rakovině a prostředky proti bolestem u nádorů. Více kniha přibližuje také bolesti zád a možnosti zbavování se této bolesti. Je tu i o osteoporóze (řídnutí kostí), o chronické bolesti žaludku a střev, ale i o problémech s nervy (neuralgie a neutopatie). Kniha je psaná tak, aby ji pochopil laik a aby pro něj byla vhodným návodem, jak si pomoci při různých bolestech. Je psaná čtivě a jednotlivé kapitoly jsou rozčleněné do kratších podkapitol. Přesto by mohl být text lépe strukturován a bylo by dobré, kdyby v něm byly nějak graficky znázorněné důležité informace. Publikace obsahuje několik obrázků a tabulek. Na konci knihy najdete přehledný slovníček odborných výrazů, které byly v monografii použité.

název knihy : Stručná diferenciální diagnostika nejčastějších bolestivých syndromů ve vnitřním lékařství


Autoři: Thomas Gral Nakladatelství: Galén Rok vydání: 1999 Počet stran: 167 ISBN: 80-7262-031-2 cena : 190 Kč
Anotace

„Co nejrychlejší stanovení správné diagnózy je snad cílem každého lékaře. Takový profesní přístup odpovídá nejen nejvyšší etickým principům lékařské péče, ale také zajistí, že pacient nebude vystaven zbytečný útrapám a nesprávné léčbě na straně jedné - a že lékař nebude současně stíhán pro opominutí správné diagnózy a adekvátního léčení - na straně druhé.“ (z úvodu publikace)


Naše recenze

Kniha se nezabývá jen bolestmi hlavy, ale celkově možnými bolestmi. Jsou tu popsány bolesti hrudníku (např. angina pectoris, akutní infarkt myokardu, plicní embolie, akutní perikarditida…), bolest břicha (somatická, akutní apendicitida, peptická vředová choroba…), bolesti hlavy (primární cévní bolesti hlavy, návratné bolesti, sekundární bolesti hlavy…), bolesti zad (bolest z námahy, nemoci kostí…), bolesti krční páteře, bolesti periferních kloubů (akutní revmatická horečka, infekční artritida, dna…), periartikulární bolesti, neurogenní bolesti (útisková bolest, radikulární bolesti…), myalgie a fibromyalgie (bolest po svalové námaze, při akutních virových infekcích, bolest svalů z poruch krevního průtoku, reflexivní algodystrofický syndrom…) a bolest u myopatií (toxické myopatie, steroidní nyopatie…). Kniha je informačně velmi přínosná, ale je určena především odborníkům. Pro laika je příliš složitá a je v ní mnoho lékařských termínů. Lékaři ji však ocení. Na konci publikace najdete seznam zkratek a rejstřík. Samozřejmostí je použitá literatura, ze které lze čerpat další informace.

název knihy : Migréna: Jak ji předcházet a léčit


Autor: Konrad Taubert
Nakladatelství: Computer Press
Město: Brno
Rok vydání: 2007
Počet stran: 208
ISBN: 978-80-251-1604-3
cena : 129-159 Kč
Anotace

Sužují vás migrény? Chcete se jich zbavit nebo je alespoň zmírnit? Tato kniha přináší komplexní informace, jak migréně předcházet, zmírňovat její průběh, ale také jak ji úspěšně léčit.


Naše recenze

V úvodu se dozvíte základní informace o migréně, o tom, co to je, jaké formy existují a že jde o často podceňovaný problém. Zjistíte, co se děje při migrenózním záchvatu (o jeho průběhu, o bolestech). Dále se kniha zaměřuje na příčiny, které hledá v genetice a v životním prostředí. Popisuje také možné spouštěče a roli noradrenalinu. Velká kapitola je zaměřená na komplexní léčbu migrény, konkrétně publikace popisuje předpoklady pro samoléčbu a klasickou medicínu. Informuje čtenáře o tom, jak rozpoznat spouště migrény a jak se jim vyhnout. Další kapitola se zabývá tím, zda lze předcházet záchvatům. Hledá možnosti v přírodním léčitelství i v klasické medicíně. Radí tu také čtenářům, co dělat při akutním záchvatu migrény. Opět se zde zaměřuje na možnosti jak klasické medicíny, tak té alternativní. Poslední velká část knihy je věnována speciálním formám migrény a její celkové léčbě. Zaměřuje se na formy migrény podmíněné hormony (u teenagerů, v těhotenství, ve stáří…), ale také na migrény a doprovodné duševní stavy (migrény spojené s depresí, se strachem, migréna ovlivněná dobou atd.). Publikace je velmi přehledná a čtivá. Obsahuje četné tabulky a používá několik druhů písma pro snadné rozlišení a orientaci v textu. Jsou tu také mnohé výčty. V knize najdete i nákresy. V závěru je přehledný rejstřík, příloha (migrénózní kalendář), užitečné odkazy a přehled zajímavých knih o zdraví.

název knihy : Migréna, bolesti hlavy a jejich přirozená léčba

Autorka: Věra Rosivalová
Nakladatelství: Nový život
Město: Praha
Rok vydání: 1993
Počet stran: 101
ISBN: 80-900166-6-9
Anotace

Zničující bolest hlavy, která přichází v záchvatech a může trvat celé hodiny nebo dokonce dny, která je často provázena nevolností a zvracením, bolest, která znemožňuje náš denní život - tak se projevuje migréna. Lidé, kteří jí trpí, potřebují pomoc. V tomto rádci vysvětluje zkušená terapeutka vznik a vývoj migrény, představuje jednak osvědčené prostředky pro vlastní ošetření, jednak také účinné lékařské opatření.


Naše recenze

V úvodu knihy autorka seznamuje s tím, co to vlastně migréna je. Dále se zaměřuje na první pokyny z vlastního pozorování, píše o místě bolesti, časovým okamžiku bolesti a o druzích bolesti hlavy. Další kapitola se věnuje příčinám a léčbě. Přibližuje vznik bolesti v hlavě, význam zděděné zátěže, onemocnění látkové výměny. Dále také popisuje psychické a nervózní poruchy, neuralgii, anémii, problémy s páteří, poruchy orgánů, poruchy smyslových orgánů, infekční nemoci. Píše také o zneužívání požitkových prostředků atd. Následující kapitola se zabývá přirozeným ošetřením migrény. Konkrétně se věnuje těmto tématům: opatření před vlastním ošetřením, kinesiologii, uvolnění jógou, meditací. Větší část je také zaměřená na popis léčby homeopatií. Dozvíte se rovněž více o správném použití léčby dle Dr. Bacha, o uspořádání životního stylu, dietě, energetickém centru člověka (chakry), aromaterapii, léčení barvou, o ušlechtilých kamenech, které léčí, akupresuře (léčení tlakem), fyloterapii atd. Publikace je pěkně členěná do mnohých podkapitol, které jsou přehledné a dobře se čtou. Na konci knihy najdete podrobný rejstřík. Monografie obsahuje doplňující nákresy.

název knihy : Jak na bolest?
Autor: kolektiv autorů
Nakladatelství: Tigis
Město: Praha
Rok vydání: 2003
Počet stran: 73
ISBN: 80-900130-3-1
cena : nelze běžně zakoupit, pouze knihovny
Anotace

„Vážení čtenáři, nakladatelství Tigis a šéfredaktor časopisu Bolest dlouho uvažovali o rozšíření poznatků o oblasti do nejširší laické veřejnosti. Nakonec jsme se rozhodli, že se pokusíme podobné dílo realizovat. Vyšli jsme ze zkušeností, které má nakladatelství a vydavatelství Tigis již s pětiletým vydáváním časopisu Alergie, astma, bronchitida, který je publikován pro nejširší laickou veřejnost.“ (z úvodníku knihy)


Naše recenze

První kapitola je zaměřená na výzkum v oblasti bolesti pacientů. Snaží se zkoumat možnosti tohoto studia. Dále se tu dočtete o společném boji pacienta a anesteziologa proti bolesti, o rehabilitaci a fyzioterapii v léčbě bolesti. V rámci této kapitoly bude vysvětlena mimo jiné náplň pojmů rehabilitace a fyzioterapie atd. V knize se ještě dozvíte více informací o bolesti u revmatických onemocněních, o tom, zda musí nemocný s nádorovým onemocněním trpět bolestí, o bolesti zad a jak jim čelit, chirurgické léčbě bolesti, dopingu v současnosti a o tom, že cvičit pro zdraví je snadnější než cvičit proti bolestem. Publikace je nejen velmi zajímavá, ale také přehledná a dobře členěná. Text se dobře čte. Je dobře pochopitelný. Najdete tu mnoho konkrétních rad, které vám pomohou od bolesti. V knize je také mnoho obrázků, fotografií a rámečků s důležitými informacemi. Publikace je doplněná medailonky jednotlivých doktorů, kteří se na knize podíleli. Jsou jimi Richard Rokyta, Jarsloav Opavský, František Neradílek, Karel Pavelka, Dana Vondráčková, Václav Masopust, Tomáš Pau a Olga Chválová.
název knihy : 100 + 1 přírodních rad na bolest hlavy: zbavte se bolesti hlavy bez léků

Autor: Jarmila Mandžuková
Nakladatelství: Start
Město: Benešov
Rok vydání: 2009
Počet stran: 110
978-80-86231-49-5

Co najdete v knize

Kniha je určená všem, kteří trpí bolestí hlavy a kteří hledají způsob jak se svých potíží účinně zbavit. V publikaci najdete mnohé rady, jež by vám měly pomoci zbavit se bolesti hlavy přírodní cestou a nejen to. Pomůže vám najít příčinu, která bolest hlavy vyvolává. Jak už plyne z názvu, v publikaci skutečně najdete 101 přírodních rad, které jsou rozdělené do kapitol podle tématiky. Tematicky se kapitoly dotýkají obecných informací o bolestech hlavy, příčin bolesti hlavy, bolesti hlavy u žen, léků na bolest hlavy, druhů bolesti hlavy, souvislostí s psychikou, důležitosti spánků, páteře jako příčině, akupresury, meditace proti bolesti hlavy, úlevy pomocí vodoléčby, vitamínové strategii, vlivu barev, vůně, hudby na bolest hlavy, jógy atd. V závěru knihy objevíte i stručné popisy dalších publikací uvedené autorky, ale i jiných odborníků publikující v nakladatelství Start, které vydává knihy z oblasti netradičních léčebných metod, ale i klasické medicíny.


Naše recenze

O bolesti hlavy se dá napsat hodně. Komplexní podání všech možných informací však nebylo cílem této knihy. V publikaci najdete jednoduché přírodní rady, které zabírají mnohým mající s bolestí hlavy potíže. Přesto je důležité, aby pacienti tyto rady konzultovali s lékařem. Každý je totiž individuální stejně jako bolest hlavy, a proto každému zabírá něco jiného. Kniha je doplněná obrázky a díky strukturování do krátkých očíslovaných rad je velmi přehledná.
název knihy : Můj problém...Migréna: prevence a vhodná léčba

Autor: Klaus Wachter, Claudia a Laszlo Sarkadyovi
Nakladatelství: Olympia
Město: Praha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 159
978-80-7376-052-6

Co najdete v knize

Migréna je v současné době problémem stále více lidí. Výzkumy poukazují na to, že jí trpí zhruba 12% obyvatel ve střední Evropě. Autoři v této knize hledají možnosti jak se ji vyhnout, prevenci a jak si s ní případně efektivně poradit, aby nesnižovala kvalitu života pacienta. Po přiblížení migrény obecně přistupují autoři v první kapitole k podání důležitých informací o nemoci - co je migréna, jak vzniká a jaké jsou její fáze a formy. V následující kapitole s více dozvíte o vzniku migrény a spouštěcích faktorech a poté přichází kapitola zaměřená na prevenci. Prozradí vám smysl a význam prevence, důležitost dokumentace bolestí hlavy a ještě si přečtete o prevenci migrény s použitím a bez použití léků. Zjistíte rovněž jak rozpoznat migrénu a předposlední kapitola vás naučí co dělat při migréně. Hned v úvodu autoři upozorňují na to, že univerzální recept neexistuje. Dozvíte se o opatřeních ze strany pacienta, o medikamentózní akutní terapii, léčbě různě těžkých migrén a o migréně u žen a dětí. Poslední kapitola se týká důsledků a doprovodných onemocnění. Jde o změny životního standardu, zdravotní následky, migrénu v souvislosti s depresí a epilepsií. Pak již následuje jen glosář a rejstřík.


Naše recenze

Publikace je velmi přehledná. Nezatěžuje čtenáře zbytečnými odbornými výrazy ani medicínskými podrobnosti. I laikovi se bude snadno číst. Je logicky členěná do kapitol a podkapitol a v každé kapitole najdete nejdůležitější informace znázorněné v tabulkách. Kniha obsahuje výčty a grafická znázornění přispívající k pochopení tématu.
název knihy : Migréna a tinnitus: možnosti alternativní léčby

Rudolf Zemek
Nakladatelství: ¨Meduňka
Město: Praha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 119
978-80-904750-4-5

Co najdete v knize

Publikace vám přináší různé pohledy na problematiku migrény a tinnitu neboli šelesti v uších. Kniha má informovat pacienta o různých způsobech léčby, ale zároveň ho vést k propojení lékařského i léčitelského přístupu. Na úvod v knize navazuje kapitola věnovaná migréně. Seznamuje čtenáře se základními informacemi o tom, co je migréna, aura, migrénový záchvat, pozáchvatový interval, druhy migrény, podobné nemoci, nadužívání léků atd. Další kapitola je zaměřená na alternativně medicínský náhled na migrénu a některé vybrané chorobné stavy. V kapitole jsou rozlišené druhy migrény dle alternativní medicíny. Více se dozvíte o léčbě vlastní krví, vitamíny, dietou, hydroterapií a dočtete se ještě další zajímavé a podnětné informace. Následující kapitola se soustředí na ušní šelest a možnosti její léčby. Více si přečtete o tom, co je ušní šelest, o poruchách vnitřního ucha, faktory a vlivy, které tyto potíže způsobují, o úloze poruch krční páteře, standardně medicínské léčbě, alternativní léčbě, o nestandardních terapiích atd. V závěru publikace vám autor nabízí příběhy pacientů s migrénou a tinnitem.


Naše recenze

Publikace obohacuje pohled na migrénu a tinnitus z oblasti alternativní medicíny. Nabízí možnosti alternativní léčby, kterou je vhodné propojit s klasickým medicínským přístupem. Pacienta tím obohacuje o další možnosti. Informace v knize jsou přehledně členěné do kapitol a četných podkapitol. Publikace je v měkkém vazbě a neobsahuje obrázky.


Diskuse (48 komentářů)

julie, (26. 10. 2010 05:20) Reagovat
ahojte, pomáhá z těla odstranovat těžké kovy,toxiny a další jedovaté látky,pomáhá odstranit chronickou zácpu,čistí trávící ustrojí,jako probiotikum podporuje tvorbu prospěšných lactobacilů a bifidobakterií,podporuje zdravou krvetvorbu,zvyšuje hladinu hemoglinu,podporuje kožní metabolismus,hojení ran a vředů,posiluje imunitu organismu proti virovým onemocněním,podporuje zdravé funkce reprodukčních orgánů,prospívá celkové regeneraci organismu,zvyšuje energii a vitalitu a další a další věci my ji bereme celá rodinka plus malej má 4 a už jí bere od 1 roku a jsme s ní moooc spokojeni proto posílám dálvíce se dozvíte zde jsou tam supr článkyhttp://chlorellamrmia.blogspot.com/
JITKA ŠAUEROVÁ, (14. 04. 2011 12:23) Reagovat
Doporučím Vám všem Emulips.Jeto přírodní produkt český a vyzkoušený.Bolesti hlavy přestanou a budete se cítit lépe.jitsau@seznam.cz poradím Vám. 03-005635
¨lin, (25. 09. 2011 11:01) Reagovat
mam jeden tip jak se zbavit bolesti hlavy . muye vas to totiz bolet od spatneho sezeni u stolu a nebo ze si krivite pater u napr spaatne vzkon. domaci praci napr blby postoj je mi 20 a sama to vim jednou jsem mela vyskocenou pater od bolesti zad jsem o zadu jak to nejvic slo sice krupla a moje pater je ted skoro rovna a bolest hlavy prestala doporucuju ale ne u starych lidi nebo senioru ;-)
¨lin, (25. 09. 2011 11:07) Reagovat
alee jestlin to nepujde krupnout nic nezkousejte na silu pokud mate zablokovany krk zkuste to same ale opakuji nic na silu :lol: plati u vseho co jsem napsala :lol: :P raveni bryke uzd
Radka, (06. 11. 2012 12:39) Reagovat
Tak je to zajímavý trik, ale asi bych se bála, abych si ještě nepřitížila.:)
Baruška, (14. 11. 2012 09:05) Reagovat
No, já bych to nezkoušela. snad jsou i šetrnější a méně riskantní metody.:)
Petra, (28. 09. 2011 17:38) Reagovat
Můžu říct, že perfektní je Bowenova technika, uvolní to krk, tedy svaly, a nějaké bloky se mohou samy uvolnit, nebo pokud se použije jiné mobilizační techniky, je její použití šetrnější pro tělo a efekt je delší, protože stažené svaly netáhnou obratle zpátky do špatné pozice. V Brně jsou velmi šikovní, je to na Mendlově náměstí v klášteře www.bowen-brno.cz
Pavel Princl, (27. 02. 2012 15:47) Reagovat
muzete mi prosim vas nekdo poradit? jsem student a kdyz mam odpoledni hodiny, tak me vzdy boli ukrutne hlava, vlastne skoro cely tyden. chtel bych neco co by mi opravdu pomohlo dekuji
Zdena, (04. 12. 2012 14:41) Reagovat
Základem je objevit příčinu. Těch může být celé množství. Možná máte něco z páteří, a když dlouho sedíte, bolí vás z toho hlava, nebo můžete špatně vidět, příliš se pak soustředíte na písmena na tabuli a bolí vás z toho hlava, může to být i pitným režimem. Příčin je opravdu mnoho, proto nelze ani přijít s objektivní radou pro vás. Snažte se pozorovat, v jakým situacích vás nejčastěji bolí hlava atd. Přeji, ať se bolesti hlavy brzy zbavíte.
Blanka, (06. 02. 2013 16:30) Reagovat
Potvrzuji možnost bolesti hlavy z krátkozrakosti. Moje dcera si pořád stěžovala na bolest hlavy, měli jsme strach, aby to nebylo něco vážného a nakonec se ukázalo, že opravdu hůř vidí. Teď nosí brýle na tabuli a hlava jí už nebolí.
Lenka, (04. 03. 2013 13:01) Reagovat
Když jsme u té souvislosti bolesti hlavy a zraku. Je možné, že by mě bolely oči z kontaktních čoček? Donedávna jsem nosila brýle a hlava mě nebolela, ale teď nosím spíš kontaktní čočky a od té doby mě bolí hlava každou chvíli. Nejsem si úplně jistá, jestli to spolu souvisí, ale myslím, že ano.
Romana, (27. 03. 2013 14:11) Reagovat
A dodržujete pokyny pro zdravé nošení čoček - jejich včasná výměna, čištění atd.? Jediné, co mi napadá, že byste měla v čočkách jiné dioptrie a nebo jiné "cylindry" - tomuhle sice moc nerozumím, ale vím, že já mám a brýlích cylindry, ale nemusím je mít v kontaktních čočkách. Zkuste se na to informovat u očního lékaře.
Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Bolest-hlavy.info
Kontakty